برترین تولید کننده گان تجهیزات برش بتن

برترین تولید کنندگاه تجهیزات و ماشین آلات برش بتن

برش بتن با سیم برش

اگر بخواهیم در یک سازه بخشی را حذف کنیم بطوریکه به سایر قسمت های سازه آسیبی ناشی از لرزش و ارتعاش وارد نشود چه باید کرد ؟ اگر بخواهیم تیر میان طبقه سازه بتنی را حذف کنیم بدون اینکه ستون اصلی سازه آسیب ببیند، راهکار مهندسی چیست؟ پاسخ ساده است؛ برش بتن

برش دیوار بتنی با کاتر

روش های برش بتن دارای گونه های متنوعی می باشد که در ادامه برخی از آن ها را بررسی می کنیم. برش بتن با سیم برش، برش دیوار با کاتر، برش کف با کاتر، برش بتن به روش کرگیری

کرگیری

کرگیری چیست؟ به عملیات مغزه گیری و یا سوراخ کردن قسمتی از میانه مقطع، کرگیری گفته می شود که در مهندسی عمران برای مقاطع مختلفی از جمله مقاطع بتنی و آسفالتی مورد استفاده قرار می گیرد، به عبارت دیگر برش‌های دایره ای در دیوارها و دال‌های بتنی که به صورت مغزه گیری خارج می گردند، کرگیری بتن نام دارد که ممکن است به دلایل مختلفی همچون بررسی مقاومت فشاری بتن، بررسی میزان تسلیح بتن و آرایش میلگردها، ایجاد بازشو در دیوارها، دال‌ها و یا عبور لوله‌های تاسیسات و تجهیزات صورت گیرد.

برش بتن

روش اجرای کرگیری بتن به این صورت می باشد که عملیات سوراخکاری توسط مته های دوار تو خالی صورت می گیرد؛ بعد از محکم کردن دستگاه در محل مورد نظر و زاویه دلخواه مته توسط دستگاه شروع به دوران کرده و قادر است آرماتور ها و دیگر موانع مدفون در مسیر حرکت خود را همچون سنگدانه ها برش داده و به عمق حرکت کند.